Ankara, Türkiye

Mustafa Kemal Mah. 2159. Sok. No: 6/3,

Çankaya/Ankara/TURKEY

Tel: +90.312. 219 69 11 (pbx)

Faks: +90.312. 219 69 12
E-Mail: tripa@tripa.com.tr

İstanbul, Türkiye

Mahmut Şevket Paşa Mah. Şahinkaya Sok. Azim Plaza No:13

Şişli/Istanbul/Turkey

Phone: +90 212 361 83 00
Fax: +90 212 361 83 03
E-Mail: tripa@tripa.com.tr